GTA 5 - indické kasino DLC - nákup Master Penthouse! Prohlídka indického kasina a další!

0 KomentářeThis was a purchase and tour of the Master penthouse. As good as a tour of the Indian Casino, Terrace, Parking Garage, Penthouse garage, lucky wheel spins, slot machines, and more!

Sdílet kasinový bonus: